ArmyOriginal
Views.Shared._Layout.TopBar.US

Zakladanie ohňa

Zakladanie ohňa

Oheň je veľmi podstatný zdroj svetla, tepla ako aj možnosti prípravy potravy v prírode. Nájdete tu rôzne zápalky, kresadlá aj zapaľovače.

Kresadlo FIRESPARK, Helikon-Tex

17,50 €